За 15 672 деца от областта има обработена информация към края на януари, 1550 са намерени, но отказват да се запишат

Екипите за обхват са направили справка за 4870 деца в системата на МВР, тъй като не са били открити на адресите

Лично министърът на образованието Красимир Вълчев даде старт на обходите в началото на септември в квартал “Столипиново”.

300 върнати в клас отново са извън системата. Това са деца, записани през октомври, които обаче са посещавали само месец или два учебни часове, след което пак са се озовали извън класната стая. Това показват данните към 31 януари, обобщени в електронната платформа за подлежащите на обхват в детските градини и училища на територията на област Пловдив. Целта на регистъра е да следи за деца, които не ходят на училище или са в риск от отпадане. Информацията е в помощ на екипите от експерти, които посещават адресите и набелязват мерки за връщането и задържането на децата.

Обходените деца до края на първия месец на новата календарна година в областта са 15 672. За 6409 е установено, че са в чужбина. Екипите, които обикалят по места, са основно учители и експерти от Регионалното управление на образованието. Въпреки усилията им обаче 1550 от намерените не са се записали в подготвителна група или училище. За други 736 няма информация, тъй като не са открити на посочения адрес, сочат още обобщените данни. Комисията е извършила справка в системата на МВР, за установи местоживеенето на 4870 деца.

За 18-те общини в областта са създадени 23 екипа за обхват, като за община Пловдив те са 6 – по един във всеки от районите. Към момента в информационната система фигурират имената само на подлежащите на задължително обучение. Става дума за 87 766 деца от 374 детски и учебни заведения.

До този момент са издадени 69 акта за административно нарушение на родители, които не изпълняват задълженията си спрямо Закона за училищното и предучилищно възпитание и Закона за закрила на детето. От общините обаче се жалват, че масово не намират семейства, за да им ги връчат. 60 са издадените наказателни постановления.

Обвързването на семейните и други помощи с отсъствията, е също сред мерките за задържане. На 7 семейства са спрени месечните помощи, заради допуснати пет и повече неизвинени отсъствия на децата им. 25 са направените предложения до „Социално подпомагане” за предоставяне на помощ в натура, вместо пари. Две фамилии са получили еднократна помощ за покриването на разходите в началото на учебната година.

Експертните екипи са осигурили педагози, психолози и правна помощ на 124  родители и лица, на които са възложени родителски функции, за да ги подкрепят в мотивирането на децата да учат. Масова практика е и провеждането на изнесени родителски срещи в махалите, за да се гарантира присъствието на семействата. За да подпомогнат учениците, които имат да наваксват с учебния материал, училищата са организирали допълнителни обучения по различни предмети за 32 от проблемните деца. Други пък осигуряват еднократни стипендии, безплатен транспорт и закуски, за да задържат децата в риск.