Основната причина е липсата на заинтересованост, сочат данните от анализа на Евростат за 2016 година

Близо 8000 младежи, или 3,4 на сто от българските студенти, са напуснали по различни причини висшето си образование през 2016 година, сочат данни от анализ на Евростат за европейците, зарязали следването си през въпросния период. Като основна причина за напускане на академичната система се отчита липсата на заинтересованост на младежите да учат, както и желанието им да работят. Това са основанията, посочени от всеки четвърти прекъснал висшето си образование, както у нас, така и в ЕС.

Според данни на НСИ за въпросния период, у нас в системата на висшето образование са се обучавали общо около 231 000 души, като от тях 31 000 са били в частни висши училища. През 2016 г. са завършили различни степени на висшето си образование 60 383 души, от които 23 000 мъже и над 37 000 жени. Най-много от завършилите са били със степен “бакалавър” – близо 31 000, следвани от магистрите – 26 000, професионалните бакалаври – 2 400 и докторантите – над 1 400 души.

Напусналите младежи в частните висши училища през 2016 г. са били около 3000, а останалите 5000 са напуснали системата на държавните висши училища. Най-предпочитаните специалности у нас са били в областта на здравеопазването – близо 27 на сто от всички студенти, следвани от стопанските науки и администрацията – 18%, и право – 12%. Най-нисък е бил делът на студентите, обучаващи се за журналисти – 0,4 на сто, природни науки – 0,3 на сто и математика – 0,1 на сто.

Над 3 милиона младежи в ЕС са били в университет или в колеж, но са преустановили обучението си, според проучването на Евростат. Почти 30 милиона млади хора обаче са завършили висшето си образование през същия период, отчита европейската статистика. Всеки четвърти млад европеец посочва като причина да напусне желанието си да започне работа, 18% споделят, че имат съществени затруднения при обучението си, а 17 на сто се отказват по семейни или финансови причини.

 Като брой най-висок е делът на напускащите системата на висшето образование във Франция – близо 1,2 милиона души. Следват – Италия – 523 000, Великобритания – 404 000, Полша – 200 000, Германия – 165 000. В съседна Гърция са напуснали висшето си образование около 15 000 души, в Румъния – около 8000, а в Турция – 575 000, отчита Евростат.