230 са двойките по български език от есенната сесия на държавните зрелостни изпити, 21 училища остават под чертата с успех по-нисък от 3.00

3.11 е средният успех за областта от есенната сесия на държавните зрелостни изпити, сочат данните на Регионалното управление на образованието. На матурата по български език се явиха 237 души, които са постигнали резултат 3.06. 241 са се пробвали на втората задължителна матура и са изкарали 3.14. Само за един кандидат бе организиран ДЗИ по френски и той е оценен с 4.64.

Географията бе вторият най-желан предмет, избран от 129 зрелостници. Въпреки това обаче общият успех е най-ниският и няма даже тройка – 2.74. Най-многобройните кандидати са били на изпита по биология – 167, чийто среден резултат е 3.24.  44 души са се явили на философия и са изкарали 3.13. Успехът по история е 3.89, по физика – 3.18, а по математика – 3.28.

Единични са случаите на зрелостници от езиковите гимназии, които са се явили на поправителната сесия на матурите и те са постигнали най-високите резултати по немски, френски и английски. Отлична оценка е изкарал и зрелостник от НУМТИ „Добрин Петков”. Общият брой на шестиците е само 5, а петиците са 20. 68 от явилите се са оценени с „добър”, а 162 имат тройки. Най-много са слабите оценки – 230.

21 училища от областта са под чертата, т.е. средният успех е по-нисък от 3.00. На дъното е СУ „Христо Ботев” в Съединение с 2.46. В списъка с плачевни резултати са средни училища и професионални гимназии от Карлово, Белозем, Асеновград, Перущица, Лъки, Сопот, Стамболийски, Клисура.