Извинителните бележки за училище ще се заплащат по преценка на джипито, но стойността им няма да може да надвишава 3 лева. Това стана ясно след среща на Българския лекарски съюз с ръководството на здравната каса, на която бе договорено бележките за отсъствия да не влизат в пакета от услуги, който касата заплаща на общопрактикуващите лекари. Причината за решението е, че издаването на извинителна бележка се явява административна, а не лечебна дейност. Важно условие е на видно място в лекарския кабинет е да има изложен ценоразпис. Срещу платената сума пациентът трябва да получи касов бон.

Документът се изисква и в детските градини, когато родителите искат да бъдат освободени от част от таксата.

С медицинскта бележка лекарите ще трябва посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение. Целта е да се спре масовото издаване на фалшиви.