Нова наредба за онлайн класирането: Малчугани, завършващи подготвителна група в избраното училище, които са записани преди 1 декември на предходната календарна година, ще получават две точки

Деца с постоянен или настоящ адрес в района на училището, който не е променян в последните над 3 години при подаване на заявлението за прием в 1 клас, ще получават максималният брой от 80 точки. Това е критерий номер едно в новата Наредба за приемане на ученици в 1 клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Проектът на документа е публикуван за обществено обсъждане на сайта на общината. Корекциите се налагат в съответствие с направените промени в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и внедрената електронна система за централизиран прием.

В работната група, участваща при изготвянето на проекта, са били включени представители на родителите, директорите от всички видове училища, на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, на Сдружението на директорите в средното образование, на общинския отдел „Образование“ и на РУО.

Ако детето е с постоянен или настоящ адрес в района на училището повече от една година, но адресът е променян пред последните от 1 до 3 години, кандидатът ще получава 60 точки. 40 точки ще гарантира адрес в района, променят през последната година. Само 20 точки носи адрес извън прилежащия район, а ако кандидатстващия ученик е извън територията на община Пловдив, няма да получи никакви. Проверката ще става автоматично или чрез документ от ГРАО.

Дете с трайни увреждания над 50% ще получава 2 точки. Изискването към родителите е да представят експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или  НЕЛК, валидно към датата на записване.

Кандидат-първолак, чиито родители са починали, ще получава 4 точки. Двойно по-малко са точките за един починал родител. Две точки ще носят наличието на други деца от семейството в съответното училище. Толкова се полагат и за малчугани, завършващи подготвителна група в избраното училище, които са записани преди 1 декември на предходната календарна година. Деца с постоянен или настоящ адрес в района на училище, който граничи с района на школото, за което кандидатстват, независимо от датата на адресна регистрация, също ще добавят 2 точки към общия брой.

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя училища, за които кандидатства. Първото желание носи 7, второто 5, третото и четвъртото, съответно 3 и 1 точки. За пето желание не се присъждат точки.