За некласираните престои трети етап, свободните места ще бъдат обявени до 22 юни

286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища. Обявените свободни места бяха  574. Класираните са 165, като над 71 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 21 юни. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации, тъй като проверката е автоматична.

За да няма затруднения при подаването на документите, родителите на класираните е необходимо да уточнят времето за записване, като се свържат с представители на училището или потърсят актуална информация на интернет страницата му.

За некласираните 121 деца предстои трети етап, който ще се проведе на 28 юни. Свободните места ще бъдат обявени до 22 юни. Срокът за подаване онлайн на заявления е 26 юни, а за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 24 юни.

Заявленията на неприетите се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места е препоръчително да се подадат нови. За целта е необходимо да се анулират първоначалните. Повече информация родителите могат да намерят на: https://priem.plovdiv.bg/