На заключителната пресконференция бяха подредени картини, рисунки и витражи, направени от децата по проекта.

Деца от „Столипиново” и Куклен ходиха за първи път на кино, театър и в музея заедно с родителите си

На заключителната пресконференция бяха подредени картини, рисунки и витражи, направени от децата по проекта.

278 деца са били върнати обратно в училище по проект „Здраве и образование за всички”, който се реализира на територията на „Столипиново” и Куклен. Община Пловдив беше отличена с плакет за високи постижения по проекта, който се осъществява със съдействието на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта е подкрепа на ромската интеграция чрез изграждане на нова инфраструктура и провеждане на различни дейности в областта на образованието и здравеопазването.

За целия период на проекта (2017 – 2019 г.) образователните медиатори са посетили домовете на 620 деца в риск от отпадане, от които 278 са били прибрани отново в класната стая. В дейностите по интереси са обхванати над 400 деца от квартала и Куклен.

Новоизграденият здравен център, разположен в двора на ДКЦ „Изток“, е оборудван със съвременна диагностична апаратура. В медицинските кабинети работят специалисти в областта на общата медицина, педиатрията, акушерството и гинекологията.

Образователният център, изграден също по проекта, се намира в общия двор на НУ „Кирил Некатриев“ и СУ „Найден Геров“. Той разполага с мултифункционална зала за спорт и творчески събития, както и с две зали за извънкласни дейности с родители и ученици.

Още през 2017 г. по проекта бяха създадени и две детски площадки в двора на ДГ „Лилия“, разположена в самия център на най-големия ромски квартал в България.

„В Пловдив има нужда от подобни проекти, свързани с образование на деца още от предучилищна възраст, защото това е начинът за интегриране малцинствата“, посочи кметът на район „Източен” Николай Чунчуков.
В рамките на проекта са били проведени здравни кампании и индивидуални консултации, включително на здравно неосигурени лица.

Проектът подпомогна реализирането на изключително богата културна програма, благодарение на която деца и родители имаха възможност да посетят за първи път оперни и театрални представления, концерти, музеи и изложби.