Правителството предостави 2 623 770 лева за стипендии на ученици в 72 училища в 34 общини, включително Пловдив.

Това са училища, чиито възпитаници имат високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години. Най-добре представилите се училища са разпределени в седем групи – четири на база средните резултати по български език и литература и три на база средните резултати по математика.

В зависимост от групата, в която се намират училищата получават различен размер на средствата за един ученик – между 30 и 80 лева за групите по български език и между 50 и 90 лева за тези по математика. С допълнителните средства училищата имат възможност да дадат стипендии на повече ученици с висок успех.