ОУ "Райна Княгиня" вече разполага с 312 шкафчета, в които учениците прибират учебниците и спортните си екипи.

Средствата са по националната програма за осигуряване на съвременна образователна среда, школата дофинансират

ОУ “Райна Княгиня” вече разполага с 312 шкафчета, в които учениците прибират учебниците и спортните си екипи. Те са закупени изцяло със средства от училищния бюджет.

25 пловдивски училища и още толкова от областта ще закупят нови шкафчета за ученици от I до VII клас със средства по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Близо 600 държавни и общински училища в цялата страна ще използват ваканцията, за да осигурят места, където децата да оставят учебниците и спортните си принадлежности и така да намалят тежестта на раниците.

742 училища кандидатстваха за съфинансиране от МОН, като касирането е било извършено според най-ниската искана сума на брой шкафче. Предвижда се да бъдат закупени 111 815 такива, като необходимите средства са в размер на 2 894 068 лв.

Закупуването на шкафчета за учениците е една от мерките за олекотяване на ученическите раници. В тях децата могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за учебния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи.

По националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ ще бъдат отпуснати и средства за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки. 244 държавни и 1880 общински училища към МОН и 23 училища към Министерството на културата ще могат да закупят уреди за наблюдение като микроскопи и лупи, химикали, епруветки, колби за лабораторни упражнения по биология в VII и IX клас. За часовете по физика в същите класове могат да се набавят набори за електричество, за механични трептения и звук, за светлина и др., както и различни химикали, ръкавици и предпазни очила за опитите по химия.