13230746_1197228763623379_1307965554_o

25 стационарни компютъра и лаптопи от Швейцария са новата придобивка на ОУ „Елин Пелин”, получени от Община Лозана чрез фондация „Мария Кюри“. През 2014 година училището спечели проект по Националната програма “Информационни и комуникационни технологии” и бяха закупени нови IT системи.

Идеята е да се улесни създаването на видеоконферентна връзка за презентиране на учебното съдържание. Новите придобивки ще предизвикат децата да проявяват все по-голям интерес, както към самото учене, така и към извънкласните дейности, казва директорът Таня Вангелова.  Включването на компютри във всичките кабинети на училището е от особено значение  за организирани събития, работа с надарени и изоставащи ученици, както и на деца със СОП.

Не е важен начинът на четене, а самото четене според логопеда Янко Янков, чиято идея е създаване на информационно-образователна платформа „Европа 21“ чрез която ще се споделят добри родителски и учителски практики на реално и виртуално ниво. ОУ “Елин Пелин” е част от проекта “Иновативни училища” на Община Пловдив и Световен образователен форум.