Гарантираме финансовите инструменти не само по национални, но и по европейски програми, каза зам.-министър Мария Гайдарова

Общо 24 професионални гимназии ще бъдат напълно оборудвани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това заяви служебният заместник-министър на образованието и науката Мария Гайдарова на Национална кръгла маса по проблемите на опазването на недвижимото културно наследство, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Инициативата е в рамките на форума “Брацигово – каменният поток на времето”, организиран от община Брацигово, от Камарата на архитектите в България и от Камарата на строителите в България.

“Присъствието на нас – представителите на изпълнителната власт, на тази кръгла маса е знак, че институциите са тук, за да чуят всеки един проблем и заедно да търсят възможни решения”, каза Мария Гайдарова. Тя подчерта, че политиките на Министерството на образованието и науката за насърчаване на обучението на квалифицирани кадри са трайни и устойчиви. Всяка година целево се осигуряват средства за професионално обучение. Ежегодно се актуализира списъкът на защитените специалности и на тези с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, осигуряват се и стипендии за обучаваните по такива специалности, добави още Гайдарова.

“Гарантираме финансовите инструменти не само по национални, но и по европейски програми и по Националния план за възстановяване и устойчивост. Спазвайки традициите, трябва да въвеждаме и иновациите”, заяви заместник-министърът.