Заявления за участие в първо класиране се подават и онлайн в срок до 26 юни

22 центъра в област Пловдив ще приемат документи за гимназиите от утре.  Подаването на заявление за участие в първо класиране за 8 клас в неспециализираните училища по държавния план-прием е от 20. до 26 юни.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина –  онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.  За Пловдив те са пет – СУ „Кл. Охридски”, СУ „Симеон Велики”, СУ „Софроний Врачански”, СУ „Пейо Яворов” и СУ „Найден Геров” в Столипиново. Завършващите училища извън Пловдив, подават документи в СУ „С. Врачански”.

Входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп от служебните бележки за допускане до изпитите или  бележките с резултатите. Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област (ако ученикът желае да кандидатства в училища от други региони) се регистрира и попълва отделно заявление.

Попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен 7. клас с утвърдените паралелки и кодовете им.

Ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от личния лекар, след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF).

За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

Въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Който не желае да кандидатства онлайн, може да изтегли бланка от сайта на РУО – Пловдив,  да я попълните и подаде в един от училищата центрове.

Местата тази година са с 300 повече от завършващите. На изпита по български език се явиха 5166, а по математика 5134 ученици. За втора поредна година професионалните паралелки са повече от профилираните – 58:42. Училищата, в които има квоти, са ЕГ „Пловдив”, ЕГ „Иван Вазов” и Математическата гимназия – половината от приетите ще са момичета, а другата половина – момчета. В Хуманитарната с английски език бройките са 78, като 55 са за девойки, а 23 – за младежи. Представителките на нежния пол имат превес и за приема с немски. Местата в двете паралелки са 36 за момичета, а момчетата, които ще влязат, са 16.