Започна кандидатстването за прием в първа група за учебната 2018-2019 година

2027 са местата за родените през 2015 година деца, които следва да постъпят в първа възрастова група на детските градини. Малчуганите,  навършващи 3 години през 2018 година, могат вече са подават документи за участие в първото основно класиране на на 17 май. Свободните места са публикувани на сайта на Системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив /dz-priem.plovdiv.bg/.

Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 15 май. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание. По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението,  родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Записаните деца за първа група следва да постъпят на 17 септември, с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след първото деветмесечие.

341 деца взеха участие в първото за 2018 година текущо класиране за прием в детските градини и ясли.  Те се състезаваха за 262 свободни места. Най-много –  229, са за яслена възраст. Класирани са 61 деца, от които 31 в яслените групи, 14 в първа възрастова група, 10 във втора и по три деца в трета и четвърта подготвителни групи. Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 25 януари. Свободните места ще бъдат обявени до 16 януари.