OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Масово отпадат при завършване на основно образование, каза областният управител Здравко Димитров, по чиято инициатива стартира пилотно платформата „Посещаемо и безопасно училище”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2000 ученици от Пловдивска област, отпаднали от образователната система, са издирени и върнати обратно в клас чрез информационната сисмета „Посещаемо и безопасно училище”. Това обяви днес областният управител Здравко Димитров, по чиято инициатива бе създадена платформата. Пилотно тя стартира в Пловдив и областта в изпълнение на правителственото решение за връщане на децата в образователната система. Платформата поддържа 358 защитени училищни портала, 23 общински под контрола на кметовете и един защитен портал под наблюдението на областния управител и началника на Регионалното управление по образованието. Подлежащи на обход бяха 13 543 деца, които не посещават училище и детска градина.

“По-голяма част от учениците отпадат при завършване на основно образование или между 8 и 9 клас”, каза още областният управител. И добави, че с бюджет от 40 000 лева е създаден работещ продукт, който може да се надгражда, и са закупени 20 таблета.  Системата вече е свързана с миграционните служби, което прави възможно установяване на местонахождението на всяко дете. Дори родителите му да не са уведомили училището, че напускат страната. Пратени са писма до посолства и консулски отдели да предоставят информация за пребиваващите там българи.

„Най-добрите резултати са в Пловдивско, тъй като има служител в областната управа, който е натоварен своевременно да качва данни”, заяви Красимир Стоянов – управител на „Орак инженеринг”. Той категорично отхвърли обвиненията за изтичане на лични данни и поясни, че няма как да се влезе през интернет в системата и следователно не може да има изтичане на информация. Стоянов направи разлика между лична информация и лични данни и обясни, че някой от членовете на екипите за обход е предоставил секретния си код, за да се стигне до формулярите. Той вече е известен и от него ще се търси отговорност.