13 543 трябва да бъдат върнати в образователната система, стана ясно на старта на платформата „Посещаемо и безопасно училище”

f958cbcfc5b88793d5ea1aa445102fca

13 543 деца в Пловдив и областта не са обхванати в системата на образованието. Това са общо 20 на сто от всички, подлежащи на задължително обучение. Тревожните данни бяха оповестени при старта на платформата „Посещаемо и безопасно училище“, изготвена от Областна администрация и Регионалното управление по образование. Системата осигурява информация и координация на действията на институциите по намиране и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Платформата е пилотна за страната, след като правителството прие в началото на юли постановление с мерки за връщането на децата и учениците. В нея са включени всички 358 училища и детски градини в региона, както и децата, които би трябвало да ги посещават. В платформата са обединени данните на образователното министерство и ГРАО и така вече е известен адресът на всяко дете, уточни областният управител Здравко Димитров.

Досегашната практика учителите сами да ходят и търсят децата, за да ги записват да учат, ще бъде заменена с обхождането на домовете от екипи, в които ще има представител и на полицията, социалните и здравните служби, полицията, психолози и медиатори.  Ще се улесни и комуникацията между учебните заведения и дирекция „Социално подпомагане”, за да се динамизира процесът по спиране на детските надбавки за родителите, които не пускат децата си на училище или градина.

Системата гарантира защитеност на предоставените от институциите данни. По време на цялата учебна година ще осигурява автоматичен мониторинг за отпадащите ученици, като по този начин ще могат своевременно да предприемат мерки за задържането им, обясни началникът на Регионалното управление по образованието Иванка Киркова.

В системата фигурират 23 защитени общински портала под контрола на общинските кметове и 1 защитен областен портал под контрола на областния управител и началника на РУО.  Веднага след като данните бъдат въведени в системата, те стават видими за съответните защитени портали от общинския кмет, областния управител и началника на РУО. Целта е всички дейности да са видими в реално време, обясни Иван Иванов – изпълнителен директор на фирма „ОРАК“, която е реализирала платформата. Интерактивна карта ще визуализира местоположението на учениците. Това е и начин за повишаване на сигурността в училище и намаляване на агресивните прояви.

В Пловдивска област ще действат 24 екипа – по един във всяка от 18-те общини и 6 в отделните райони на Пловдив.

Общо за страната екипите са 1103, които включват 11 632 експерти. По данни на МОН за учебната 2016/2017 година 206 378 деца и ученици са извън системата, обяви Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол на средното образование“, която също присъства на старта на системата. Тя поясни, че се предвижда в близко време платформата да бъде надградена и да има връзка с Гранична полиция, за да е ясно дали семейството не е отишло в чужбина. Сега много от родителите, които заминават да работят извън страната, изобщо не уведомяват училището. Има и обратни случаи, в които семействата не обявяват, че са се върнали и не връщат обратно децата в клас.