МОН ще финансира изследователски лаборатории и класни стаи за креативни дигитални създатели, както и инициативи за привличане на родителите по новите си национални програми

20  млн. лева е заложило просветното министерство за Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, по която ще се финансира създаването на нови училищни центрове.  Това включва промяна на физическата среда, технологиите, учебното съдържание, методите на преподаване и управление. Училищата могат да изграждат центрове за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, по природни науки, изследвания и иновации. Програмата предвижда възможност и за реализация на по-малки училищни проекти, чрез които ще се трансформират и оборудват по-малки пространства – една класна стая или кътове. Те могат да бъдат кътове тип „Работилници“, изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели. По думите на министър Вълчев през следващите години политиката ще бъде да се инвестират  повече средства за осъвременяване на материалната база в училищата.

„Искаме училищата да обменят и добри практики, свързани с привличането на родителите“, каза министър Вълчев. По новата програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, са предвидени 600 000 лева за проекти, свързани със срещи с родителите, както и събития за училищната общност. Програмата „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“ също е нова. 2,4 млн. лева са предвидени за кариерно ориентиране и консултиране на центровете за подкрепа за личностно развитие и училищата, както и за активно включване на родителите на учениците в този процес. Има възможност за финансиране на занимания по интереси, материали, книги и игри в ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища. По друга нова програма ще бъдат разработени учебни помагала по общообразователните предмети на чужд език, за професионално образование, както и за учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални програми. Ще се финансират екипи, които ще разработват учебници, учебни помагала и електронни ресурси. Бюджетът на програмата в 2 345 000 лв.

В програмата „Осигуряване на съвременна образователна среда“ с бюджет 6 830 000 лв. тази година има два нови модула – „Библиотеките като образователна среда“ и „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Ще се помага за създаването на библиотечен фонд, оформянето на кътове за четене и съвместни инициативи между училища и обществени библиотеки. Ще продължи и обновяването на специализирано оборудване на кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии. 1 997 000 лв. е бюджетът на програма „Иновации в действие“, чрез която се подкрепя обмяната на иновативни практики. Със 600 000 лева ще се финансират проекти и за иновации в детските градини по програма „Успяваме заедно“.

По програма „Мотивирани учители“ с бюджет 1 млн. лева ще се работи за привличане на нови за системата учители, за осигуряване на необходимите педагогически специалисти в училищата, в които има нужда, ще се финансират и допълнителните обучения за преподаватели. Програма „Бизнесът преподава“ е продължение на „ИТ бизнесът преподава“. Разширяват се възможностите предприятия от секторите на STEM професиите и профилите да запознават учениците с новости в технологичния сектор и ще се провеждат кратки демонстрационни обучения с бюджет от 500 000 лева. Чрез „Роден език и култура зад граница“ ще продължи подкрепата за изградената мрежа от български неделни училища в чужбина, като тази година се предвижда обмен на практики между неделните училища и тези, които са у нас. 2.3 млн. лева са предвидени за организиране на съвместни посещения на исторически и културни забележителности, както и обучение на учителите от неделните училища. Ще продължи финансирането и на съществуващите досега програми, свързани с националното външно оценяване, ученически олимпиади и състезания, информационни и комуникационни технологии, „Обучение за ИТ кариера“, „Заедно за всяко дете“, „Заедно в грижата за всеки ученик“. Училищата отново ще могат да кандидатстват с проекти за осъвременяване на архитектурната среда и сигурност. Ще има възможност и за финансиране по програмите за изплащане на часове от заместващи учители, за оптимизация на персонала, за квалификация. Общините биха могли да бъдат подпомогнати за дейности, насочени към образователна десегрегация.

За всички 21 национални програми на МОН предвидените средства в бюджета възлизат на 139 млн. лв.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.