Залагане на проектно базираното обучение, засилване на дигиталните компетентности и подобряване механизма за обхват – акценти в новите наредби

193 директори на училища от Пловдив и областта взеха участие в традиционното съвещание в навечерието на новата учебна година, проведено за първи път изцяло онлайн от Регионалното управление на образованието. Началникът Антоанета Пакова обяви, че днес е инспектирала как протича провеждането на кампанията с антигенните бързи тестове в ОУ „Алеко Константинов“, където 24 души са заявил желание да бъдат изследвани.

В РУО има на разположение за 3225 теста, отпуснати от Регионалната здравна инспекция. Те ще трябва да се използват до 14 септември във всички заявили желание 160 училища в града и региона. Целта е да си види какво е разпространението на Ковид-19 сред преподавателите и непедагогическите кадри в системата.

На съвещанието бяха обсъдени всички актуални наредби на МОН, които регламентират работата през новата учебна година – за училищния учебен план, за оценяването, организацията на дейностите, за приобщаващото образование.

Препоръката е в максимална степен да се заложи на проектно базиранато обучение, да се засилят дигиталните компетенции при квалификацията на учителите, както и да се подобри механизмът на обхват на учениците.

Три професионални гимназии в Пловдив ще учат в други сгради, поради ремонт на техните, със средства от ОП „Региони в растеж“.

Пребазират се през септември Професионалната гимназия по строителство и архитектура и геодезия, гимназията по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“, както и гимназията по туризъм „Асен Златаров“. Учениците ще бъдат втора смяна, съответно в средните училища „Св. Седмочисленици“ и „Софроний Врачански“, в Професионалната гимназия по машиностроене, както в ПГВАД „Христо Ботев“ и СУ „Климент Охридски“.