За първи път държавният план-прием в 8 клас ще се извършва по професии от новия списък през учебната 2026/2027 г.

189 занаята са включени в новия Списък на професиите, разработен от МОН в съответствие с последните промени в Закона за професионално образование и обучение. Той е публикуван за обществено обсъждане и включва 16 области на образованието, 45 професионални направления и 189 професии. За сравнение, в действащия към момента са включени 47 професионални направления и 245 професии.

За първи път държавният план-прием в 8 клас ще се извършва по професии от новия списък през учебната 2026/2027 г. От 1 януари 2027 г. пък започва обучението на лица, навършили 16 години, в центровете за професионално обучение и професионалните колежи по професиите от новия списък. Новият момент е, че не е включена класификация на професиите по специалности. За всеки занаят са посочени степените на професионална квалификация, които могат да бъдат придобити по него. Те са от първа до четвърта, която е най-висока. За всяка степен са посочени и съответните нива по Европейската квалификационна рамка и по Националната квалификационна рамка. За някои професии се предлага само една степен на професионална квалификация, а за други – и четирите.

Сред занаятите, които ще се изучават само в една степен, са „Автобояджийство“ (I степен); „Приемен родител“ (II степен); „Дизайн на детски играчки“ (III степен) и „Специално производство“ (производство на въоръжение и боеприпаси) (IV степен). Сред професиите с четири степени на професионална квалификация са „Строителство и архитектура“, „Фермер“, „Готварство“, „Хотелиерство“, „Спедиторски услуги“ и други. Включени са и нови професии. Сред тях са „Технологии в биопроизводствата“, „Хибридни и електрически пътни превозни средства“, „Електрообзавеждане на тролейбуси и електрически автобуси“, „Устойчива мода“, „Устойчиво земеделие и растителна защита“, „Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето“, „Дигитално проектиране на мебели и интериор“, „Дигитален дизайн на текстил“, „Механизация и цифровизация в растениевъдството“ . Новите професии акцентират върху трудовите дейности, свързани с дигитализацията и устойчивото развитие в различните сектори, посочват от МОН.

Новият списък включва 24 регулирани професии. Това са „Корабни електрически системи“, „Асансьорна техника и съоръжения“, „Топлоенергетика“ и „Отопление, вентилация, климатизация и газова техника“ от ПН „Електротехника и енергетика“; „Технологии и системи за заваряване“ от ПН „Машиностроене, механотехника, металообработване и металургия“; „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“, „Пристанищна механизация“, „Железопътна техника – локомотиви и вагони“, „Железопътна механизация“, „Електрообзавеждане на релсов транспорт“, „Железопътна техника – енергоснабдяване“, „Железопътна техника – сигнализация и телекомуникация“, „Електрически релсови превозни средства за градски транспорт“, „Корабни машини и механизми“ и „Експлоатация и ремонт на летателни апарати“ от ПН „Транспортни средства“; „Маркшайдер“ от ПН „Минно дело и добив на полезни изкопаеми; „Ветеринарен техник“ от ПН „Ветеринарна медицина“; „Екскурзовод“ и „Планински водач“ от ПН „Пътувания, туризъм и свободно време“; „Ръководител движение“, „Движение и превозна дейност в железопътния транспорт“, „Корабоводене – морско“ и „Корабоводене – вътрешен воден транспорт“ от ПН „Транспортни услуги“.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.