Служебният екип на МОН набелязва неотложни мерки за безпроблемно начало на новата учебна година, каза министър Николай Денков

Около 25% от учениците са в риск от отпадане от образователната система в следващите няколко години. Това е една от негативните последици от обучението в електронна среда в последната година и половина, съобщи служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков. В системата на образованието има около 720 000 ученици, което означава, че около 180 000 са в риск да прекъснат обучението си.

„За съжаление се счупи тенденцията до 2020 г. да намалява делът на отпадналите деца. Това е проблем, който не може да бъде решен само от образователната система, а в него трябва да участват здравните власти, социалните партньори, медиаторите, МВР“, коментира проф. Денков.

Просветното ведомство е направило анализ на обучението в електронна среда и ще предложи конкретни мерки, за да се гарантира безпроблемното започване на новата учебна година. Сред неотложните дейности са ваксинирането на учителите и непедагогическия персонал и дигитализацията.

Сред краткосрочните мерки за спокойното започване на новата учебна година е и осигуряването на 103 хил. устройства за учениците и учителите, както и осигуряване на достъп до интернет за всички деца. Министър Денков посочи още, че като част от информационната кампания на МОН за ваксинирането в образователната система се разработва сесия с въпроси и отговори, за да могат всички, които имат притеснения, да се информират.