d4b3363a70ddcc5297e30ca404edcc54

За целия курс на образование от първи до 12-и клас се предлага българският език и литературата да получи общо 36 учебни часа повече, като така часовете по БЕЛ стават 1991, обяви днес на пресконференция за проектите на три нови държавни образователни стандарти и след общественото им обсъждане министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

За първия чужд език, но не само в езиковите гимназии, а и в училищата с интензивно изучаване на чужди езици, както и за професионалните гимназии, където досега е имало 706 часа, МОН ги увеличава със 180, или на 886 часа. За езиковите гимназии ще има още възможности за изучаване на първия чужд език.

По втория чужд език увеличението е 6 часа, а по математика, на този етап, ще има 90 часа, каза Тодор Танев. По информатика няма да има увеличение на часовете, но предметът ще започне да се изучава от по-рано в училище. За компютърно моделиране ще има 66 часа, като такива учебни часове никога не е имало и те са залегнали в проекта. Информационните технологии ще се изучават с 14 часа по-малко, като се намаляват от 208 часа на 194 часа. “Околен свят” ще се учи от 63 на 64 часа, “Човек и общество” – с 18 часа повече, а история и цивилизация се увеличава от 454 на 478 часа. Изучаването на география и икономика се увеличава от 312 часа на 336 часа, философският цикъл ще се учи с предложените 144 часа.

Изучаването на “Човек и природа” се увеличава от 250 на 270 часа, а биологията и здравното образование се намаляват от 244 на 234 часа за целия курс на образование, каза министър Танев. Той съобщи, че обучението по физика и астрономия се повишава от 210 на 216 часа, по химия увеличението е същото – от 210 на 216 часа.

Музиката и изобразителното изкуство се намаляват от 479 часа за всеки от тези предмети на 471 часа, отново за всеки от тях. За първи път имаме обаче в осми, девети и десети клас задължителни предмети музика и изобразително изкуство, което не е било така до момента. Физическото възпитание и спортът сега се изучават с 870 задължителни часа, а се предлага да бъдат намалени на 818.

От МОН уточняват, че представените часове по предметите са задължителните, като ще има и избираеми часове.

Проектите на стандартите са по новата образователна структура, при която основно образование се завършва след седми клас, а гимназията се дели на два етапа, каза заместник-министър Ваня Кастрева. Предвижда се до десети клас да завърши изучаването на основните общообразователни предмети, с изключение на български, математика, чужди езици, физическо и гражданско образование. По този начин в 11-и и 12-и клас ще има профилирана и професионална подготовка. Училищата ще могат да избират от над 20 учебни планове, чрез които да прилагат автономията си чрез разпределението на избираемите часове, както и да създават учебни програми по предмети, според интересите на учениците.