Най-желана остава специалност „Медицина“, очаква се четирима да се конкурират за място

1740 кандидати са подали документи за участие в приемната кампания на Медицински университет – Пловдив. Най-желана остава специалността „Медицина“, където според предварителните прогнози средно четирима ще се борят за място. При момичетата традиционно конкуренцията се очаква да бъде по-голяма.

Приемният изпит за магистърските специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ ще се проведе на 3 юли. Той е под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки. Модулът по биология включва 8 типови задачи, съобразени с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас, и избрани теми от профилираната подготовка. Модулът по химия съдържа въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 12 клас, които обхващат материал от органична и неорганична химия.

На 5. юли е изпитът по етика, на 6. юли – по социална медицина и здравен мениджмънт, а ден по-късно е изпитът по скулптиране.

Съгласно Решение на Академичен съвет на МУ-Пловдив, при балообразуването за тазгодишната кандидатстудентска кампания ще се прилага следният алгоритъм: балът за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ се формира от оценката по български език и литература от ДЗИ и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 42, а минималният – 26, уточни проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор по учебна дейност и председател на изпитната комисия.

За специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Помощник-фармацевт“, „Медицински лаборант“, „Инструктор диетично хранене“, „Инспектор по обществено здраве“, „Медицинска козметика“ балът е сбор от оценките по: български език и литература от ДЗИ и утроената оценка от конкурсния изпит по етика. Максималният бал е 24. Форматът на изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври е тест.

В МУ учат студенти от 66 държави.