865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741237577b46fe7213faa63c4ea3ed8454b

170 учени от 15 страни ще вземат участие в ежегодните Паисиеви четения, организирани от Филологическия университет на ПУ. Научната конференция се открива утре в Ректората на висшето училище, където участниците ще заседават по секции.

Кръглата маса на тема „Българският език в балкански и славянски контекст” е организирана от проф. Диана Иванова.

„Когато става дума за българистични изследвания, които се създават в България, говорим за стратегически важни проучвания, чрез които се отстояват езиковият, културният и духовният суверенитет на нацията. Чрез тях се отстоява и българската идентичност на картата на Европа и света. В епохата на пренаписване на истории и на подмяна на ценности и идентичности изследванията в областта на езиците, литературите и културите са национален капитал, от който може да зависи сигурността на обществото и неговото бъдеще“, обяснява председателят на организационния комитет и зам.-декан на Филологическия факултет доц. Петя Бъркалова.

В програмата на Паисиевите четения обособените секции са тип микро конференции с различен фокус: „Белетристиката в модерните времена“; „Славистика”; „Руски език, литература, култура“; „Иновативни методически стратегии в обучението по български език и литература“; „Актуални проблеми на съвременния български език“; „Романистика и германистика“, „Испанистика“; „Език, лингвистика и технологии“; „Литература, култура, технологии“.

Филологическият факултет е  инициирал  удостояването на  видния българист проф. Борис Юстинович Норман от Беларуския държавен университет в Минск с почетното звание Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет. Веднага след откриването на конференцията утре от 10.30 часа ще се състои и тържествената церемония по удостояването му. Проф. Норман е специалист с изключително широк профил и, освен в областта на българистиката, е автор на задълбочени изследвания  и в областта на теоретичната лингвистика, психолингвистиката, социолингвистиката, прагматиката, когнитивната лингвистика.

Академичното слово на  проф. Норман е със заглавие „Съветската и постсъветската българистика – търсения и резултати.  Пленарен доклад върху теорията за функционално-семантичните езикови  полета ще изнесе и създателят на Пловдивската езиковедска школа проф. Иван Куцаров.

Катедрата по славистика, съвместно с Чешкия център – София, организира изложба, посветена на 600 години от смъртта на Ян Хус – личността, която променя духовната карта на Европа. Изложбата съдържа уникални исторически свидетелства, показани за първи път у нас.

В програмата са предвидени и премиери на четири книги: „Да (пре)откриваш думите“ – юбилеен сборник в чест на проф.  Вера Маровска; „Славистиката – пътища и перспективи“ – юбилеен сборник в чест на проф. Иванка Гугуланова; книгата на проф. д.ф.н.     Иван Куцаров – „Световните форуми на славянската филология“; и посмъртно издадената монография на д-р Иванка Гайдаджиева – „Местните имена в Западна Тракия“.

Студентите са подготвили фотоизложба със снимки от теренни експедиции в памет на  любимата преподавателка и вдъхновителка д-р Иванка Гайдаджиева  под надслов  „По стъпките на спомените“.