Завишението в ПУ е с 40 лева годишно за 20 специалности, Медицинският коригира сумите само за чуждестранните студенти

Кабинетът утвърди 49 596 субсидирани от държавата студенти за догодина, зрелостниците са 53 298

pu_diplomirane1

17 висши училища увеличават размера на таксите средно със 17,8 %. Завишенията варират от 15  до 370 лева спрямо размера на таксите за обучение за настоящата академична година, реши Министерски съвет.

Софийският университет увеличава таксите за новоприети студенти от 40 до 240 лева в редовната форма на обучение и от 15 до 370  – в задочната.

Увеличаване на таксите с 20 лева за семестър ще има в Пловдивския университет. За последните четири години това е първото завишение, но годишно то е общо 40 лева за 20 от общо 94 специалности. Приемът е с 400 бройки по-малко в сравнение с миналата година.

Единственият медицински университет, който смята да увеличи таксите, е МУ-Пловдив. Неприятната изненада обаче е само за чуждестранните студенти, за които се увеличава подготвителният курс по български и английски съответно със 700 евро (до 3200 евро) и с 2300 евро (до 4800 евро).

Намаление на таксите има при две висши училища – Великотърновският и Югозападният университет. Намалението е от 100 до 230 лева. При 14 държавни вуза няма промяна.

49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата през следващата учебна година. Броят на зрелостниците е 53 298. При положение, че около 60 на сто от зрелостниците продължават образованието си, а между 7 и 10 000 ще учат зад граница, висшите училища отново ще водят жестока битка за всеки студент.  За първи път държавата утвърждава и приема на студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ, като за учебната 2016/17 г. са предвидени 8784 студенти. Броят на приеманите студенти в частните висши училища е 16 373.

Приемът е съобразен с приетия списък на приоритетните направления. В него са включени 32 професионални направления от шест области на висше образования, по които приемът е завишен.

Правителството утвърди и таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за новата учебна година след направени предложенията на академичните ръководства на държавните вузове. Таксите не надвишават 2/3 от норматива за издръжка.