Увеличение на началните заплати на здравните работници в детските ясли, градини и училища предвижда подписаният днес нов Колективен трудов договор за дейност „Здравеопазване“ между синдикатите в лицето на КНСБ и КТ “Подкрепа“ и община Пловдив. От 1450 лева тя скача на 1650 лева. Запазват се и досегашните допълнителни придобивки.

От увеличението ще се възползват и педагозите в детските ясли, независимо че не са към здравния сектор.

В здравните кабинети на общинските детски градини работят 200 медицински служители, 200 са в яслите.