В момента се изграждат и разширяват 10 детски заведения, обявиха от общината

1632 деца взеха участие в поредното класиране за прием в детските заведения. От тях 1299 са на яслена възраст, 167 – за първа възрастова група, 98 – за втора, 54 – за трета подготвителна и 14 – за четвърта подготвителна група.

Обявените места бяха общо 873, от тях за яслените групи – 415, за първа група – 284, за втора – 49, за трета – 39, и за четвърта група – 86.

Броят на класираните деца е 541, от които 415 деца са приети в яслените групи. 86 са в списъка  за първа група, 11 – за втора и 29 деца за подготвителните.

Класираните трябва да се запишат в срок до 23 юли в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 5 август. Свободните места за него ще бъдат обявени до 26 юли. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група.

След настоящото класиране има останали незаети 198 места за първа група (по голям брой има в ДГ „Захарно петле“- и на двата адреса, в район „Северен“; ДГ „Боряна“ в район „Западен“; ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50 и ДГ “Кремена” с втори адрес ЖР “Тракия”, блок №11, вход А, Б, В, Г в район „Тракия“; ДГ „Люляк“ – втори и трети адрес, в район „Централен“, както и повечето детски градини в район „Източен“).

При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите  следва да анулират подадените заявления и да подадат нови. Крайният срок е 3 август.

Постъпването на родените през 2015 и 2016 г. деца през учебната 2021/2022 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища. Там функционират както полудневни, така и целодневни. Информация за тях може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.

В момента се изграждат и разширяват 10 детски заведения. Предстои скоро да бъде открита новата ДГ „Перуника“. Строи се нова детска градина в район „Южен“ на бул. „Ал. Стамболийски“ и се разширява „Зорница“. На ул. „Богомил“ напредва изграждането на нова детска градина. Изгражда се и ново крило на ДЯ „Веселушка“. Стартира преустройството и на ДГ „Каменица. Очаква се  избор на изпълнител на нови детски градини в районите  „Тракия“ и „Южен“. Започва преустройството на ЦДГ “Чучулига” за обособяване на две нови групи и физкултурен салон, както и за изграждане на пристройка на ОДЗ “Буратино” за нови 3 групи.

Очакванията са да бъдат изградени помещения за 33 групи, което ще позволи отварянето над 800 нови места в детските градини и яслите.