Традиционно най-масов е изпитът по български език, 934 души ще се пробват на теста

Общо 1623 кандидат-студенти ще се явят на предварителната кампания от 2 до 5 юни в Пловдивския университет, като много от тях са избрали да участват в няколко изпита. На 2 юни ще се проведе изпитът по български език, който традиционно остава най-масовият и записаните за него са 934.

По 5 предмета ще има писмен изпит на 3 юни: психология, география на България, биология, музика и изобразително изкуство. За тях съответно са дали заявка 92, 49, 73, 5 и 31 души.

На следващия ден ще се проведат изпитите по история на България с 231 записани, математика със 183-има и химия – 22-ма. В последния ден ще се проведат писмените изпити по английски език и информатика, за които са подали документи съответно 239 и 130 кандидат-студенти. На същата дата е и тестът със събеседване по физика, за който желаещите са 8.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от редовната сесия през месец юли редовна, като при формиране на бала се взима по-високата. В предварителната кампания могат да участват завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2017/2018 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят, но не участват в класирането.

Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и по-висока), както и тези,  получили шестици на олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати), които се признават за определени специалности, се записват като студенти. За специалностите с два конкурсни изпита в балообразуването изискването е отлични оценки и по двата предмета.

Записването по този ред става с подаване на документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса във времето на прием на документи – от 13 юни до 27 юни. В случай, че все още не са получили дипломата си за средно образование, попълват декларация, с която се задължават в срок до 5 юли да я представят. При неспазване на срока кандидатите губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране.