Заедно с Варна и София-област, градът под тепетата е с най-много проекти в МОН

iStock_000038176862Web-600x270

16 училища от Пловдив искат статут на иновативни. Така градът под тепетата се нарежда на второ място, заедно с Варна и София-област, по най-много подадени проекти в Министерството на образованието. Лидер е София-град със 64.

226 проекта за училищни иновации от 203 училища са постъпили в Министерството на образованието и науката до 31 януари, когато бе крайният срок за кандидатстване за статут на иновативно училище. Нестандартните подходи се прилагат в три посоки – нов или усъвършенстван начин на управлението на училището или детската градина; промени в учебния план и нови учебни предмети, програми и планове, съчетани с модерни методи на преподаване.

Новият Закон за предучилищното и училищното образование позволява за първи път да бъдат признати за иновативни училища или отделни паралелки, които подобряват качеството на образованието чрез иновации. Проектите съдържат форми на работа, чиято цел е да засилят интереса на децата към ученето, да им помогнат по-лесно да усвояват знания и да развиват своите таланти.

Едно от важните изисквания към кандидатите е училищните проекти за иновации да са одобрени от родителите на всички деца, с които ще се работи по нов начин. Задължително е също обучението да е съобразено с държавните образователни стандарти.

Постъпилите проекти ще бъдат оценявани първо в регионалните управления по образованието. След това те ще бъдат разгледани в обществена комисия, която до 28 април 2017 година ще подготви списък за одобрение на иновативни училища от Министерски съвет, който да бъде обявен на 31 май.

По информация на “Уча в Пловдив” сред кандидатите за новия статут са както учебни заведения, които работят по проекта “Иновативни училища” на Община Пловдив и “Световен образователен форум България”, така и гимназии и частни училища.