1523 ученици от 38 общински, държавни и частни училища са подали заявки за участие в кампанията „Грамотни ли сме?”, която традиционно се организира от общинския отдел „Образование“ и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс.

Есенният етап ще се проведе на 9. ноември в сградата на ОДК, бул. „Шести септември“ №193, на два етапа. Сутринта ще се явяват учениците, които са втора смяна, а следобед тези, които учат преди обяд.

Целта на състезанието е да се провери нивото на грамотност на участниците и знанията, придобити от обучението по български език. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI-ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен по моделите на изпитните варианти за национално външно оценяване и матурите, като включват само въпроси от модулите, свързани с изучения материал по български. Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

След оповестяване на резултатите, най-добре представилите се участници ще бъдат наградени.