150 малки таланти от детските градини в Пловдив и областта изпратиха рисунки за пролетния конкурс на СУ „Цар Симеон Велики“. Целта на творческата надпревара е да насърчи децата от предучилищна възраст за индивидуална изява и да стимулира интереса им към изобразителното изкуство.

Наградите на класираните на призовите места ще бъдат връчени в Деня на отворените врати на 19 април. Във времето от 16.30 до 18.00 родители и ученици ще имат възможност да се запознаят с материалната база в учебното заведение, предлаганите факултативни и извънкласни форми на обучение по пиано, приложни и сценични изкуства, английски език и компютърно моделиране, да разговарят с педагогическите специалисти и екипа за подкрепа на личностното развитие – ресурсен учител, логопед и психолог.

Ето и наградените:

  1. място – Аделина Георгиева от ДГ„Буратино“ – таблет
  2. място – Виктор Димитров от ДГ„Зора“ – аудио-слушалки
  3. място – Виктория Попова от ДГ„Радост“ с. Стряма – настолна игра

Поощрителни награди:

Марина Даскалова от ДГ„Зора“

Мирослав Мичев от ДГ„Буратино“

Георги Дичев от ДГ „Чучулига“

Християна Кантарджиева от ДГ „Буратино“

Всички останали участници ще получат грамоти за отлично представяне.

Училищната общност при СУ „Цар Симеон  Велики“  благодари на всички малки художници, директорите, учителите и родителите, съдействали за участието на децата в конкурса.