3754f39c4a47687a7f18ee21b9dc9495

15 юли е крайният срок, в който зрелостниците, които са били скъсани на редовната матури или завършили минали години могат да подадат заявки за поправителната сесия. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ започна вчера и ще продължи до края на следващата седмица. Желаещите за втори опит трябва да отбележат, както задължителния изпит по български, така и втори предмет по избор от общообразователната подготовка. Молбата по образец се подава до директора на училището, в което се обучават.

Изпитът по български език е на 29 август, а на следващия ден е втората матура. Резултатите ще бъдат обявени до 12 септември. Учениците трябва да получат служебни бележки за допускане до зрелостен изпит до 26 август.

Според резултатите от редовната кампания 375 са двойките по български език. Най-много се оказаха скъсаните по география – 306. 126 получиха слаби оценки по биология, който беше сред най-масовите изпити, заедно с английския. По чуждия език обаче само 20 зрелостници имаха двойки. Същият брой са скъсаните по история, с един повече – по философия.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случай че то е преобразувано или закрито –до Регионалния инспекторат по образованието.

Завършилите успешно XII клас в българските училища в чужбина, които не са положили успешно държавните зрелостни изпити и преди следващата сесия са се завърнали в България, също подават заявления до Регионалния инспекторат по местоживеене и полагат държавните зрелостни изпити в посочено от него училище.