SONY DSC

Новоприетите в пловдивския филиал са с 10 на сто повече от миналата година, сред тях и първокурсник от Великобритания

15 пълни отличници на пловдивския филиал на Техническия университет първи получиха днес студентските си книжки на официалното откриване на новата академична година. Това е 38-ят випуск на висшето учебно заведение, подготвило до момента над 12 000 инженери. Проф. Въльо Николов – директор на филиала, удари първия звънец, след което поля менче с вода и здравец пред студентите, за да върви обучението им „по вода“. Във фоайето на университета млади хора и гостите бяха посрещнати според традицията с питки и сол.

Новоприетите са се увеличили с 10 на сто спрямо предишната учебна година. Освен към информационните технологии, тази година се отчита наплив на първокурсници и в  инженерните специалности. За първи път във филиала има приет студент от Великобритания, както и традиционно от Гърция. Випуск 2022 влиза в Техническия университет с по-висок успех от студентите, приети през миналата година.

Първокурсниците ще бъдат обучавани по 13 инженерни и информационни специалности. Една от тях тръгва за първи път – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, а други две са обновени – „Дизайн и програмиране на електронни системи“ и „Компютърно моделиране на технологии в машиностроенето“.

Според проф. Въльо Николов регионът е в силен индустриален растеж и студентите, завършили тук, намират 100-процентова кариерна реализация при много добро заплащане. Доста от новите студенти са били на посещение сградите на ТУ и вече знаят условията, при които ще учат – нови съвременни лаборатории, някои от които уникални за Европа; собствени студентски общежития с велоалея от тях до учебните корпуси; възможности за стипендии – както от университета, така и от фирми в региона; дипломи, признати в Европа, САЩ, Канада и Австралия.

През настоящата година висшето училище продължава изграждането на Центъра за компетентности “Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии”. По него вече е реновирава основната част от III корпус и е въведено в експлоатация ново оборудване за научни изследвания.