Настоящи и бъдещи работодатели на промоцията на абсолвентите

144 са отличниците от випуск 2018 на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет.  Тържественото връчване на дипломите на всички 442 абсолвенти ще бъде на 30 март. Те ще бъдат приветствани от настоящи и бъдещи работодатели, които ще присъстват на церемонията.

„Към нашите кадри проявяват традиционен интерес водещи компании и институции, в които към момента са реализирани успешно голям брой наши възпитаници. Част от тези фирми и тази година ще наградят абсолвентите“, каза деканът на факултета проф. Антон Илиев.

Утвърдени специалисти от бизнеса ежегодно се включват в процеса на обучение чрез провеждането на избираеми курсове. Вече шеста поредна година всички студенти от бакалавърските специалности в областта на информатиката и информационните технологии провеждат обучение в компании чрез практиките по специалността и преддипломния си стаж, включени в учебните планове. За трета година се провеждат летни стажове.

„Учебните планове и програми периодично се актуализират, за да отговарят на изискванията на пазара на труда. Интересът на кандидат-студентите и конкурирането им при приема в бакалавърските специалности по информатика са големи“, уточнява проф. Илиев.