Гостуват лектори от Словакия, Италия и Испания, изпитвателни лаборатории към индустриални гиганти

 7516_0

140 образователни, индустриални и бизнес институции ще се включат в семинар, организиран от Химическия факултет на Пловдивския университет и компанията „АСМ2“. Третото издание на форума е на тема „Иновативни техники и методи в аналитичната химия“ и се открива утре от 9 чеса в Ректората на висшето училище.

С доклади ще се  включат лектори от Словакия, Италия и Испания, както и от химическите факултети на ПУ и Софийския университет. Сред участниците в семинара са представители на изпитвателни лаборатории към индустриални гиганти, малки и средни предприятия, държавни институции, контролиращи органи, научни организации и висши училища.

На форума ще присъстват представители на Българската агенция по безопасност на храните, Митническата лаборатория, Акредитираният комплекс за изпитване на Аграрния университет, Лабораторен център по безопасност на храните „Алименти“, КЦМ, Медодобивната компания „Аурубис България“, Лабораторията за изследвания и изпитвания на минерални суровини и промишлени продукти „Евротест – Контрол“ ЕАД, Енергийна агенция, Център за лабораторни изпитвания „Комихрис“. Партньорът на Химическият факултет – „АСМ2“, предлага лабораторна аналитична апаратура за контролни, научноизследователски, токсикологични и заводски лаборатории.

В програмата на семинара с международно участие е предвидена постерна сесия, на която ще бъдат изложени и дискутирани научни доклади и разработки с участието на млади учени и студенти.  В този раздел представителите на бизнеса са осигурили специални награди за три от научните разработки.