Участничката в третото издание на "Мюзик Айдъл"Соня Мембреньо, бивша възпитаничка на училището, взриви публиката с авторско парче

DSCF4012

По 14 лева на дете за извънкласни дейности са заложените средства в делегираните бюджети на училищата. Половината от тази сума ще се дава за дейностите на Общински детски комплекс, а другата остава в училището. Това реши комисията, която изготвя формулата за училищните бюджети, които предстои да бъдат съгласувани с общината като първостепенен разпоредител. Школата получават 90 на сто от предвидените средства, а останалите се разпределят за неотложни ремонти, подпомагане на училищата с под 300 деца, за стипендии на отличници и други.

За подобряване на материалната база се полагат по 25 лена на ученик. Заложената сума за подпомагане на храненето в подготвителна група и децата от начален етап е 72 лева. 520 лева ще се дават за целодневната организация и столовото хранене на полуинтернатните групи до 5 клас. За учениците в комбинирана форма са предвидени 790 лева, които са за възнаграждения на учителите. По 13 000 лева ще получават логопедичните кабинети, за да поддържат дейността си. Средства за Междуучилищния център не се предвиждат по формулата, ще плащат само училищата, чиито ученици се обучават в него.