Само 47 приети от обявените 317 свободни бройки на последното за годината класиране

DSC02098

Едва 47 деца са намерили място в последното за годината класиране за детските градини при обявени 317 вакантни бройки. 139 деца са кандидатствали за детски заведения без обявени свободни места. Подадените заявления са били 251 деца, от които 186 за яслени групи. Местата са яслите обаче са два пъти и половина по-малко –  81.

От класираните 47 малчугани, 37 са в яслена възраст, 1 в първа, 7 във втора и 2 деца в подготвителните групи. В системата има подадени заявления с посочени желания за детски градини и ясли, за които към съответното класиране няма свободни места. В тези случаи няма как децата да бъдат класирани, обясняват от просветния отдел на общината.

Утвърденият График за прием през 2018 година вече е публикуван на страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg в сектор „Нормативни документи“. От него родителите могат да се запознаят както с датите и сроковете за предстоящите класирания, така и с условията за постъпване. Първото ще бъде проведено на 9 януари. Свободните места за него ще бъдат обявени до  22 декември. Родителите ще могат да ползват новата функционалност на системата за прием, чрез която да се информират за броя на чакащите за съответните места. Данните се визуализират в панела със свободни места и отразяват и точките на подалите заявления за участие в класирането. Тази информация се актуализира в реално време след всяко подадено ново заявление.