Само 573 са приетите на поредното класиране за прием в детските заведения, най-голямата криза за места е в яслите

1356 деца взеха участие в поредното класиране за детските градини. Най-голям е броят на малчуганите за яслена група – 1050. 186 са за първа възрастова група, 75 за втора възрастова група, 28 за трета и 17 за четвърта подготвителна група. Част от децата кандидатстват за преместване.

Приетите деца са само 573, от които 477 са класирани за яслите, 57 за първа група, 14 за втора, 16 за и 9 за четвърта подготвителна група. Причината за малкия брой класирани хлапета спрямо обявените места е в желанието на родителите да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички. Срокът за записване е 20 август.

Данните показват, че към момента има места за всички възрастови групи, без яслените. Наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат и ще постъпят в първа група в детските градини, в резултат на което ще се освободят места.

Свободните места за следващото класиране ще бъдат обявени до 21 август. При наличие на заявления със статус „подадено“ и желание за ново подреждане на детските заведения, родителите  следва да ги анулират и да подадат нови.

За 5 и 6-годишните Община Пловдив предлага, освен в детските градини, подготвителни групи в училищата, които са полудневни или целодневни. Записването в е на място, но преди началото на учебната година, защото посещението е задължително.