Спортистите от Топ 10 на училището за миналата година.
Третокласникът Атанас от СОУ "Димитър Матевски" вече е с международно признание в зимните спортове.
Третокласникът Атанас от СОУ “Димитър Матевски” вече е с международно признание в зимните спортове.

И тази година младите таланти ще получават месечна стипендия от 135 лева, стана ясно след приетата от правителството Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени способности в областта на науката и изкуството, класирани на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално и международно равнище. В областта на спорта ще се подпомагат финансово класирани на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско и балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство. Еднократното финансово подпомагане на даровитите деца е в размер до 195 лева.

Правителството реши също да се увеличат осигурените от българската държава места във висши училища за обучение на наши сънародници от чужбина.  Бройката за бакалаври и магистри се увеличава от 400 на 1000. В бъдеще 20 висшисти от българската диаспора ще могат да се обучават за образователна и научна степен „доктор“ при 12 досега.

Актуализацията на постановлението на МС е заради повишения интерес към българските висши училища от държави с традиционни български общности  – Украйна, Сърбия, Молдова, Албания .