От утре до 18 март абитуриентите подават заявления по кои предмети  са избрали да се явят на зрелостен изпит

1345 квестори ще следят за реда на зрелостните изпити в областта, сочи справката на Регионалното управление на образованието. От 5 до 18 март абитуриентите трябва да подадат заявления за допускане и да посочат по кои предмети са избрали да се явяват. На 21 май е първият задължителен зрелостен изпит по български език и литература, а на 23 май е матурата по предмет по избор. ДЗИ по желание ще се проведат в периода 28 май – 31 май. В поправителната сесия изпитът по български език е на 28 август, а на следващия ден е вторият задължителен. Броят на предложените от директорите на училищата консултанти е 96.

Към днешна дата няма промяна по отношение на реда за организация и мерките за сигурност. Във всички класни стаи, където ще се провежда ДЗИ, трябва да има инсталирани системи за видеонаблюдение, както и в коридорите.  Тази година матурите няма да се провеждат на една и съща дата с националното външно оценяване на 7-класниците, което ще облекчи кампанията. Определянето на сградите, в които ще се проведат зрелостни изпити и броя на местата в тях  ще бъде направено на 12 април, след като бъдат обобщени данните колко 12-класници са подавали заявления за допускане.

За поредна година център за оценяване ще бъде Спортното училище. МОН определя Съставите на националните комисии за оценяване се определят от МОН. Броят на предложените от директорите на пловдивски училища оценители е 36.