Висшето образование е пример за сфера, която се реформира, каза министър Красимир Вълчев при подписване на споразумение със Съвета на ректорите и синдикатите в системата

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подписа днес Споразумение със Съвета на ректорите на висшите училища, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ и синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“.

В споразумението е заложена 300 часа минимална преподавателска норма.

„Заплатите ще се получават пропорционално на изпълнената норма”, заяви министърът и подчерта, че бил изненадан, че имало преподаватели, които получават заплата, без да имат часове.

По думите му системата е натрупала репутационен проблем заради масовизацията на приема и нерационалното търсене на специалности заради самата диплома. Това довело до учене от сесия на сесия.

„Най-важното е да обезпечим системата на висшето образование и най-добрите студенти да стават преподаватели”, заяви Вълчев.

Един от начините за това е регламентирането на минимална заплата за асистентите в университетите в размер на 1300 лева. 1400 е сумата, която се предлага за главен асистент,  1500 става минималната за доцент, за професор – 1600.

„С това споразумение казваме, че всяко висше училище ще оптимизира вътрешните си структури и ще премахне губещи специалности (без да броим защитените), ще намали числеността на административния персонал, на академичния състав между 65 и 68 и над 68 години, ще  увеличи текущите задачи към студентите и ще осигурява повече лабораторна заетост”, каза министърът и добави, че висшето образование е пример за сфера, която се реформира.

Председателят на Съвета на ректорите и ректор на Софийския университет проф. Анастас Герджиков посочи, че това споразумение в резултат от реформите от последните 6 години. Той посочи, че не във всички висши училища има проблеми, но репутацията на системата зависи от всяко от тях.

Председателят на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ доц. Лиляна Вълчев посочи, че без да бъдат приетите през февруари промени в Закона за висшето образование споразумението е няма как да бъде факт.