Събитието ще събере педагози от цялата страна в столичната „Арена Армеец”, приемат харта на българския учител

DSCF8040

 

 

 

1250 делегати от Пловдивска област ще вземат участие в Националния учителски събор на 19 юни в столичната „Арена Армеец”, организиран от МОН и учителските синдикати. 90% от тях ще бъдат учители от всички училища, детски градини и обслужващи звена от областта, пропорционално на броя им в отделните учебни заведения. Делегатите се определят от педагогическия съвет.

Целта на събора е отваряне на образователната система към потребностите на обществото и повишаване на общественото признание на учителската професия.

В програмата на събитието е предвидено приемане на харта на българския учител. Повишаване на обществената информираност за предстоящите промени в образованието, осигуряване на подкрепа от НПО, синдикати, родителски организации за осъществяване на промените и популяризиране на учителската професия са сред основните задачи на събора.

Ще бъдат представени новите и основни моменти от държавните образователни стандарти.