2018 кандидатстваха за 981 свободни места в детските градини и ясли. Увеличават броя на местата в група до 28

1225 деца се бореха за 200 места в яслените групи на текущото класиране за прием. В него взеха участие общо 2018 деца, като отново най-голям дял имат кандидатстващите за ясли. Обявените свободни места бяха общо 981.

При кандидатстващи 628 деца за първа възрастова група, класираните са 373 деца. Останалите незаети места за най-малките са 123, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 70 деца са класирани 48, а за 5- и 6-годишните от участващите в класирането 95 деца в списъка са попаднали 35.

До 12. юни родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

На предстоящите класирания се очаква да има допълнителни места за първа възрастова група, след като Общинският съвет гласува предложението за увеличаване на броя на децата в група до 28.

За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места през юли, август и септември, след като 3-годишните деца постъпят в детските градини.

Следващото класиране е на 22 юни. Свободните места ще бъдат обявени в срок до 13. юни, а крайният срок за подаване на заявление онлайн е 20. юни. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 19 юни.

Постъпването на родените през 2017 и 2018 г. деца през учебната 2023/2024 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. За 5- и 6-годишните, освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и общинските училища, където функционират полудневни и целодневни групи. Информация за училищата, в които има такива групи, може да бъде намерена на сайта dz-priem.plovdiv.bg в раздел „Групи в училищата“. Записването е на място в училищата.