2 500 деца са приети в първа група на детските градини, има незаети още 254 места

1217 кандидатстваха за ясла, но приетите са едва 151, сочат резултатите от третото основно класиране за прием в детските заведения за учебната 2021/2022 година. Обявените места бяха 884 общо – 152 за яслените групи, 505 за първа, 81 – за втора, 49 за трета подготвителна и 97 за четвърта подготвителна група.

В класирането взеха участие 1778 деца. Броят на желаещите да влязат в списъците на приетите за първа група е 338, във втора – 128. За трета подготвителна група кандидатстваха 69 деца и съответно 26 в четвърта подготвителна група. Класирани са 489 деца – 151 в яслените групи, 251 в първа, 37 във втора, 25 в трета и 25 деца в четвърта подготвителна група.

Справката на общината показва, че приетите до момента 3-годишни са общо 2459. Все още има деца за първа група, които кандидатстват за точно определени детски заведения и не са класирани, поради недостиг на места в най-желаните детски градини. След този тур са останали незаети 254 места за първа група. При подаване на заявления за следващите класирания препоръката към родителите е да се запознаят със свободните места.

На предстоящите класирания се очакват повече вакантни бройки за яслените групи, след като 3-годишните постъпят през септември в детските градини.

Важна за родителите на неприетите деца на възраст над 3 години е информацията, свързана с прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Подробно описание на изискванията за прилагане на наредбата и указания за родителите може да бъдат намерени на интернет страницата на община Пловдив в раздел „Образование“ – https://www.plovdiv.bg/item/education/kompensirane/. Съгласно наредбата, за да бъдат компенсирани родителите, следва да са изпълнени едновременно 6 изисквания, свързани с кандидатстването за прием на децата, записването им в частни или общински образователни институции в определени форми на обучение и др.