Списъците с допуснатите до изпитите ще бъдат готови до 22 август

12 юли е крайният срок, в който ученици и завършили минали години трябва да подадат  заявления за полагане на държавни зрелостни изпити в сесия август – септември. Заявленията се регистрират в софтуерния продукт и информацията се изпраща до регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ.

Списъците с допуснатите зрелостници ще бъдат готови до 22 август, а издаването на служебните бележки за допускане до изпитите е до 23 август.

Изпитът по български език и литература  ще се проведе на 28 август, а  вторият задължителен държавен зрелостен изпит по предмет по избор – на следващия ден. ДЗИ по желание ще се проведат в периода 30 август – 4 септември.

Крайният срок за обявяване на резултатите е 10 септември.

На редовната сесия се явиха над 4500 души от областта, двама „изгоряха“ заради мобилен телефон.