Половината кандидати за ПУ разчитат на оценка от матура. Наплив за педагогика – 218 ще се борят за 120 места

Общо 5196 души са подали документи за участие в редовната кандидатстудентска кампания на Пловдивския университет, съобщи заместник-ректорът доц. Мария Стоянова. Те ще се съревновават за 2760 места в редовна форма на обучение и 502 в задочна.

Справка на университета показва, че миналата година за редовната сесия са се записали 4579 човека, което с 617 по-малко в сравнение с кандидатите сега. Към момента 203 са записаните с отлични оценки от предварителните изпити и от състезания. Броят е по-висок в сравнение със същия период миналата година, когато записаните по този ред са били 164.

Подаването на документи приключи, удължава се единствено срокът за приемане на заявления за кандидатстване с оценка от матура до 5 юли. Към момента кандидатствали само с бележка от държавен зрелостен изпит са 2471 души или половината.

Подобно на предходната година и сега първите две места при най-предпочитаните специалности в редовна форма са за бакалавърските програми „Софтуерно инженерство“ с 314 кандидати за 90 места, и „Софтуерни технологии и дизайн“ – с 260 кандидати за 90 места. Специалността „Право“ е посочена като първо желание от 224 човека при обявен прием от 130 места. Четвърта е бакалавърската програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – тя е първи избор на 218 души, които ще се борят за 120 места.

Следват редовните форми на обучение по „Психология“, „Английска филология“, „Маркетинг“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Бизнес информационни технологии“, „Финанси“, „Молекулярна биология“. Макар и не в челните места по брой кандидати, на голям интерес се радват специалностите „Графичен дизайн с реклама“ – 75 кандидати за 15 места, и „Културени туризъм“ – 47 кандидати за 4 места. Т.е. в първата специалност петима се борят за едно място, а във втората – почти 12 души за една бройка.

Увеличава се кандидатстудентският интерес към природните и техническите науки. Сред фаворитите на бъдещите висшисти са редовните форми на обучение по бакалавърските специалности „Информационно и компютърно инженерство“, „Медицинска биология“, „Медицинска химия“, „Фармацевтични биотехнологии“, „Автомобилна техника”. Запазва се висок интересът към „Физическо възпитание” – 177 са кандидатите за 80 места в двете форми на обучение.

Като отрицателна тенденция обаче ПУ отчита липсата на интерес към „Физика и математика“, „Гражданско образование и биология“, „Български и руски език“.