Най-много отново са кандидатите за яслените групи – 175, свободните места – едва 76

113 деца от кандидатстващи общо 360 намериха места на текущото класиране за прием в общинските детски заведения. По традиция най-многобройни са желаещите за яслена група – 175 при обявени свободни 76 места. За първа възрастова група заявления за участие в класирането са подали 102 деца, а приетите са 26. 60 са поискали да бъдат приети във втора група, като 16 от тях са в списъците на одобрените. За трета подготвителна група желаещите са били 14 и 9 деца – за четвърта подготвителна група.

Всички класирани деца следва да бъдат записани при директорите на детските градини и ясли до 3 декември.

След класирането остават незаети общо 267 места. За яслени групи – 20, за първа група – 55, за втора група – 30, и за подготвителните групи съответно 105 за трета и 57 за четвърта. Анализите показват, че 43 от некласираните деца са записани и посещават детски заведения, но желаят преместване по различни причини.

До края на календарната година ще бъде проведено още едно класиране – на 13 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени до 4 декември. Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2019 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg.