13322112_256603821359287_5027643159130692931_n

1111 деца се състезаваха за 838 места на поредното класиране за детските градини. Най-многобройни – 870, са за яслена възраст. До 1 август родителите на приетите трябва да подадат документи.

Към момента свободните места за всички възрастови групи, с изключение на яслените, са достатъчно за кандидатстващите деца. На предстоящите класирания ще бъдат обявени повече свободни места и за яслените, когато 3-годишните постъпят през септември в детските градини.

Следващото класиране е на 11 август. Анализите показват, че има значителен брой подадени заявления преди няколко месеца, които се прехвърлят автоматично от едно класиране към всяко следващо и в посочените до 5 детски заведения вече няма свободни места. Тези деца няма как да бъдат класирани.

Родителите следва да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения, съветват от общината. При наличие на заявления със статус „подадено“ и необходимост от ново подреждане на желанията, родителите  следва да ги анулират и да подадат нови. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 9 август. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 5 август.

Постъпване на родените през 2010 и 2011 г. деца в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за свободните места в тях може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.