1104 кандидатстваха за ясла и детска градина, класираните са едва 445, показват резултатите от текущото класиране. Най-много – 814, са желаещите за яслените групи. 66 са подали заявления за втора група, 82 – за трета и 28 – за четвърта група.

Обявените места бяха общо 786. 346 деца са класирани за яслените групи, 62  – за първа група. Срокът за записване е 20 юли в записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 2 август. Свободните места ще бъдат до 21 юли. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите  следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.

Постъпването на родените през 2016 и 2017 г. деца през учебната 2022/2023 г. в групи за предучилищно образование е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата може да бъде намерена на сайта на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.