Учениците от ПГ по хранителни технологии и техника научиха повече за управлението на околната среда и биологичното разнообразие

Единадесетокласници от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника проведоха лятната си производствена практика в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Учениците от специалност „Екология“ посетиха Информационния център на екоинспекцията, за да научат повече за управлението на околната среда. Те се запознаха с дейността, функциите и предизвикателствата, пред които са изправени експертите от екоинспекцията.

Тематичен фокус на практическото обучение беше биологичното разнообразие. Инспекторите изнесеноха актуални данни и направиха презентации за природозащитното законодателство в България, националната екологична мрежа и защитените територии. Зрелостниците разгледаха томовете на Червената книга на България и научиха как се работи с тях. С огромен интерес гледаха образователен филм за биосферния парк „Червената стена“ и хармоничната връзка между човека и природата.