Гергана Делева 0 НХГ "Цанко Лавренов" - стипендия на МК, 3 място

„Енергията на настоящето и бъдещето“ бе темата, по която твориха участниците в петото издание, организирано от НХГ „Цанко Лавренов“

Гергана Делева 0т НХГ “Цанко Лавренов” – стипендия на МК, 3 място

108 участници се включиха в Националния ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“, организиран от НХГ „Цанко Лавренов“ със съдействието на Министерството на културата. Темата на петото издание е “Енергията на настоящето и бъдещето”. По нея твориха млади таланти от 14 до 17 години от училищата по изкуства: НХГ „Цанко Лавренов“-Пловдив, НПГИ „Св. Лука“-София, НУМСИ ,,Панчо Владигеров“-Бургас, НУПИД ,,Академик Дечко Узунов’’-Казанлък, НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, Национална гимназия по сценични и екранни изкуства-Пловдив, Професионална гимназия за приложни изкуства-Смолян и НУИ “Проф. Веселин Стоянов”-Русе.

Целта на конкурса е учениците да демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка, да представят оригинални идеи за намиране на плакатни решения по различни теми, да отправят послания.

Традиционните енергийни ресурси на планетата са пред изчерпване. Пред хората стои задачата да изберат посоката за развитие на нашата планета, обясняват избора на тема организаторите.

Всички конкурсни творби са селектирани и гласувани анонимно от експертна комисия, която присъди 12 награди. Класираните на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Това са Карина Хинева – 10 клас, НГПИ “Св. Лука”-София, преподавател: Красимир Иванов; Мария Гълъбова – 11клас, НГПИ “Св. Лука”-София, преподавател: Албена Михайлова; Гергана Делева – 11клас, НХГ “Цанко Лавренов”, преподавател: Петър Чучулигов.

Карина Хинева – НГПИ “Св. Лука” – София, стипендия на МК, 1 място
Мария Гълъбова, НГПИ “Св. Лука” – София, стипендия на МК, 2 място

Всички конкурсни творби са публикувани спрямо реда на тяхното оценяване в сайта на НХГ „Цанко Лавренов“ – http://www.nhglavrenov.bg/bg/konkurs-plakat/finalni-rezultati-2022

Тържествената церемония по награждаване на премираните участници в конкурса и на официалното откриване на изложбата „Енергията на настоящето и бъдещето“, в която ще бъдат показани първите 50 конкурсни плаката, ще се проведе на 8 декември в Дом на културата „Борис Христов“.

„Уча в Пловдив“ е сред медийните партньори на конкурса.