295 са на по-горно желание, каза председателят на приемната комисия Рангел Райчев

И през тази година няма промяна в желанията на учениците за предпочитани училища в Пловдив, но реално участват повече седмокласници в кампанията, защото випускът е по-голям. През 2019 година 1 370 ученици взеха участие във второ класиране за прием след 7 клас, от тях 1 010 са класираните, останалите 360 деца продължават на трето класиране. След втория кръг – 613 ученици не са променили своето класиране, 295 са класиране на по-предно желание.  Това съобщи Рангел Райчев, председател на приемната комсия към РУО-Пловдив. Той уточни, че в елитните гимназии баловете не паднат драстично, а съвсем в малка степен и при тези училища говорим за по-малко от 5 точки. Той даде пример с падане на бала – в  Хуманитарната гимназия “Св.Св.  Кирил и Методий“, за специалност „Хуманитарни науки с английски език“ за момиче, там балът пада със седем единици. Но при ЕГ „Пловдив“ балът за момиче в специалност „Английски език“ остава висок и е 411,500 след второ класиране, или пада само с 4 точки. При момчетата в ЕГ „Пловдив“, специалност  „Английски език“ бълът вече е 366,500. При другата желана гимназия – Математическата „Академик Кирил Попов“  и най-желаната специалност „Компютърна графика“ е запълнена още на първо класиране. На второ класиране за профил „Математика с английски език“ балът пада с 14 точки за момиче и става 379,500. „Системното програмиране“  в МГ няма квоти, и там балът е паднал едва с 4,750 точки и посленият приет е с 441,750 точки. Като цяло бълат е висок, не може да се говори за драстично падане на баловете, отчете Рангел Райчев.

3 572 ученици са се записали на първо класиране в Пловдив и областта. 908 от тях са заявили да участват във второ класиране, 462 от първо класиране не бяха класирани заради по-нисък бал и са написали малко желания, участваха също във втория кръг.

Тази година завършват 7 клас 5 560 ученици, но от тях има кандиданстващи в училищата към Министерствата на културата и на младежта и спорта, както и в частни гимназии. Общо 5 147 ученици подадоха документи за 1 класиране, отчете статистиката на РУО.  Статистиката след второ класиране ще бъде публикувана на сайта на РУО, за да се запознаят родителите с нея. Важно е всички класирани да се запишат в петък и понеделник, или до 22 юли включително, на 23 се обявавят свободните места. Дуалните паралелки на този етап са запълнени малко по-добре от миналата година. На този етам ще има седем, но ще се даде възможност на директорите да работят с учениците.